CENNÍK PROJEKČNÝCH SLUŽIEB

Ku hotovej - katalógovej projektovej dokumentácii ARCHON je potrebné dopracovať tieto výkresy:

Osadenie objektu na pozemok - SITUÁCIA

 Celková situácia stavby obsahuje: 

 • zakreslenie stavby na pozemok podľa miestnych regulatív a Vašich požiadaviek
 • odstupové vzdialenosti od susedných parciel, príp. stavieb
 • zakreslenie inžinierskych sietí a bodov napojenia na IS
 • umiestnenie vodomernej a revíznej šachty, príp. studne a žumpy
 • umiestnenie elektromerového rozvádzača
 • umiestnenie odberného miesta plynu
 • zakreslenie vjazdu na pozemok.
   

Napojenie objektu na inžinierske siete - voda, kanalizácia, plyn a elektrika (v prípade potreby projekt studne, žumpy, ČOV) 

Projekt prípojok IS obsahuje: 

 • prípojka plynu
 • prípojka vody
 • prípojka kanalizácie
 • prípojka NN - elektrika

Energetická hospodárnosť budovy, alebo Tepelno technický posudok

EHB je dokument vykonaný na úrovni projektového hodnotenia a slúži na určenie potreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody (zákon 625/2006 Z.z. §2,  odsek 2) a na získanie stavebného povolenia (podľa čl. 3.8, STN EN 15 217).

Správa Požiarnej ochrany

Správa Požiarnej ochrany vonkajších vzťahov, teda podľa konkrétného osadenia stavby na pozemok a jeho odstupových vzdialeností od susedov.

 

Tieto služby zabezpečujeme prostredníctvom našich zmluvných projektantov z každého okresu Slovenska. Uvedené ceny sú ORIENTAČNÉ. V jednotlivých prípadoch môže byť cena iná, napr. ak sa objekt nebude napájať na všetky inžinierske siete (nižšia), alebo ak bude napojenie na siete komplikované (vyššia). Ceny stanovujeme podľa konkrétnej situácie.

 

KU KOLAUDÁCII STAVBY: Energetický certifikát

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti - nutné pri kolaudácii stavby!

 

 

 
10
2350 1102350
Značky

Stránka 1 z 1 - 18 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 18 položiek celkom

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.