ČO OBSAHUJE PROJEKT

PROJEKT


PROJEKTY ARCHON+ sú hotové projekty spracované spôsobom, ktorý umožňuje ľahkú adaptáciu a bezproblémovú výstavbu. Projekt je určený predovšetkým pre VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. Avšak, nakoľko obsahuje výkresy nad rámec potrebný ku stavebnému povoleniu, po adaptácii na konkrétny pozemok je možné podľa neho realizovať i samotnú výstavbu domu. 

 

 V uvedenej cene projektu je zahrnutá legislatívna kontrola a autorizácia projektu!

PROJEKT

ČO OBSAHUJE PROJEKT ARCHON+: 

Kompletná projektová dokumentácia obsahuje 4 exempláre stavebného projektu pre STAVEBNÉ POVOLENIE.

Každý z nich sa skladá z projektu:

- architektonického

- konštrukčného, riešenie STATIKA

- vnútorných inštalácií vody a kanalizácie,plynu, ústredného vykurovania

- elektrickej inštalácie.

I. ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT OBSAHUJE: 

TECHNICKÁ SPRÁVA - podmienky lokalizácie stavby, opis funkcií, štruktúra povrchu, popis aplikovaných technológií a materiálov na všetky konštrukcie stavby

PÔDORYSY ZÁKLADOV - základové pásy a steny, hĺbka osadenia základov, osi stavby PÔDORYSY ÚROVNÍ ÚŽITKOVÝCH PRIESTOROV - pôdorysy pivníc, prízemia, podkrovia - horizontálne rozmery stavby aj všetkých miestností a deliacich stien, rozmiestnenie a veľkosti otvorov dverí a okien, prvky konštrukcie stavby, rozmiestnenie komínov, navrhované riešenie interiéru, lokalizácia sanitárnych zariadení.

PÔDORYSY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE - rozmery a rozmiestnenie všetkých prvkov strešnej konštrukcie

PÔDORYS STRECHY - rozmery strešných povrchov, sklon strechy, spôsob odvodnenia strechy, rozmery okapov, veľkosť charakteristických prvkov, rozmiestnenie okien a komínov.

REZY - výkresy stavby pomocou vertikálneho rezu stavby, konštrukčné prvky, vrstvy priečok, vertikálna komunikácia stavby

4 FASÁDY-POHĽADY 

*Naviac v cene projektu: - Súpis okien a dverí - Súpis krovu - Súpis stavebných materiálov - Obrys domu v mierke 1:500 pre vlepenie do situačného plánu - Informácia o bezpečnosti - bezpečnosť a ochrana zdravia počas výstavby - Protipožiarné odporúčanie - Starostlivosť o životné prostredie- nakladanie s odpadmi

II. KOŠTRUKČNÝ PROJEKT OBSAHUJE:

TECHNICKÁ SPRÁVA - STATIKA - ku konstrukčnému projektu KONŠTRUKČNÁ SCHÉMA - v mierke 1:100 * Naviac: - Súpis oceľových prvkov - Výkresy prvkov a detailov konštrukcie v mierke 1:20 alebo 1:25

III. PROJEKT VNÚTORNÝCH INŠTALÁCIÍ VODY, KANALIZÁCIE, ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA A PLYNU OBSAHUJE: 

TECHNICKÁ SPRÁVA - Inštalácie vodovodu a kanalizácie, ústredného kúrenia, rozvod plynu

TECHNICKÉ VÝKRESY - všetky prvky inštalácie, ich rozvody v dome a pôdorysy (pre každú inštaláciu samostatne) v mierke 1:100  
Schéma napojenia vodomeru a plynomeru.

IV. PROJEKT VNÚTORNÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCII OBSAHUJE:

TECHNICKÁ SPRÁVA - Vnútorná elektrická inštalácia a bleskozvod

IDEOVÁ SCHÉMA - Schéma rozvádzača s ochranou pred prepätím VÝKRESY - ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ A BLESKOZVODU na pôdorysoch podlaží a strechy v mierke 1:100

Je však nevyhnutné dopracovať výkresy ( ZA PRÍPLATOK- PONÚKAME V BALÍČKOCH - sú uvedené na bočnej lište "Balíčky služieb") so zreteľom na Váš pozemok :


1. VÝKRES OSADENIA, alebo ADAPTÁCIA, teda osadiť na konkrétny pozemok, za konkrétnych miestnych, prírodných a geologických podmienok POZEMKU. To znamená, prispôsobiť spodnú stavbu, stavbu základov, SO ZRETEĽOM NA SUSEDOV, PRÍPOJKY A SVETOVÉ STRANY.

2. VÝKRES NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE - napojenie na elektriku, vodu, kanál, plyn, studňu, žumpu alebo ČOV

3. TEPELNO TECHNICKÝ POSUDOK , (pri osadení), vzhľadom na orientáciu RD na svetové strany vyhotovíme príslušným projektantom.

4. SPRÁVU POŽIARNEJ OCHRANY, (po osadení), vzhľadom na odstupové vzdialenosti od susedov vyhotovíme príslušným projektantom.Originalita projektu domu

Ak si kúpite projekt v Projektovej kancelárii PREDOMOV s.r.o - ARCHON+ získate ZÁRUKU KVALITY PROJEKTU!

Výberom originálneho projektu dostanete: 

  • záruku bezproblémovej realizácie projektu
  • záruku o spracovaní technickej dokumentácie projektu architektonicko - stavebného v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001
  • kvalitné a spoľahlivé služby 

 

Len na originálne, firemné projekty, ktorých nákup potvrdzuje daňový doklad sa viaže záruka Projektovej Kancelárie ARCHON+.  

oryginalnosc_sk

 

 

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.