VÁŠ PORADCA

 

MOJE KROKY K VLASTNÉMU DOMU

Čo potrebujem pri výbere a kúpe projektu?

1. Preukázanie pozemku:                             

Kópia z katastrálnej mapy  (vyzdvihnúť na príslušnom katastrálnom úrade, alebo elektronicky). Z katastrálnej mapy sú zrejmé rozmery pozemku a orientácia na svetové strany. To sú určujúce limity pri výbere projektu.

 2. Geometrický plán pozemku (nie je nevyhnutný - odporúčaný): 

Zameranie pozemku, zakreslenie hraníc pozemku, vyznačenie miest a polohy ukončenia inžinierských sietí, (voda, kanalizácia, elektrika, plyn), aby bola jasná dostupnosť napojenia domu. Geometrický plán treba pýtať pri kúpe pozemku, alebo ak nie je, vieme ho zabezpečiť cez naše zmluvné strediská projektantov.  

3. Územný plán mesta/obce:

Získať informáciu od príslušného stavebného úradu (oddelenie Obecného úradu) k zámeru stavby domu na konkrétnom pozemku!!! Zároveň získať lokálne regulatívy oblasti  v súlade s územným plánom obce. V prípade ak ide o lokalitu určenú pre výstavbu rodinných domov úrad nemusí dávať vyjadrenie.  

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu: 

ikona-3

Ak kupujete pozemok od developera, preverte si správnosť všetkých dokumentov a či prebehla kolaudácia inžinierskych sietí daného územia!  

4. Zistenie podmienok pripojenia na telefón, internet:

Získať informáciu a preveriť dostupnosť sietí, alebo pokrytie signálom pre účely internetu, mobilu a pod. 

5. Výber projektu:

Projekt rodinného domu - pri zohľadnení odstupových vzdialeností, orientácie na svetové strany a vlastných kritérií si môžete vybrať hotový projekt. V hotovom projekte je možné urobiť zmeny, alebo vypracujeme projekt na mieru - INDIVIDUÁLNY projekt. Na základe podkladov od klienta, teda bod 1. – 3. Vám pomôžeme vybrať vhodný projekt. 

6. Projekt osadenia:

Po oboznámení sa so situáciou, prípadne po obhliadke pozemku, náš projektant vypracuje na základe objednávky výkres osadenia rodinného domu na pozemku pri zohľadnení odstupových vzdialeností od susedov a orientácie na svetové strany. Odporúčame mať písomný súhlas  od susedov k žiadaným odstupovým vzdialenostiam umiestnenia stavby.  

7. Projekt napojenia na inžinierske siete:

Po zistení situácie pozemku o vybavení inžinierskymi sieťami, alebo po obhliadke pozemku, náš projektant na základe objednávky vypracuje výkres  napojenia budúceho rodinného domu na dostupné inžinierske siete. Ak napojenie na vodu bude riešené vlastnou studňou, je potrebný projekt studne, podobne i pri riešení kanalizácie na vlastnú žumpu, alebo ČOV. Dodáme tak osobitne projekt vody, kanalizácie, plynu a elektriky. 

8. Pre stavebné povolenie je potrebné mať:

Projekt domu Archon+, ktorý Vám vyhovuje, alebo nami vypracovaný individuálny projekt.

Na objednávku dopracujeme  v spolupráci s našimi zmluvnými projektantmi:

1. Projekt osadenia na pozemok
2. Projekt napojenia na inžinierske siete: projekt pripojenia vody, kanalizácie, plynu a elektriky.
3. Energetické hodnotenie budovy.
4. Správa požiarnej ochrany vonkajších vzťahov

Vyjadrenia od príslušných úradov a inštitúcií k stavbe RD.

Prípadne: Svetelno technický posudok, v prípade, že by stavba obmedzovala susedné parcely.

POZRI BALÍČEK KOMPLET!  KUFRIK

V prípade, že si chcete ušetriť čas a vyhnúť sa ťažkostiam po úradoch, Vám zabezpečíme v každom okrese Slovenska STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ.  

 

9. Spoluprácou s našimi partnermi :

Spolupracujeme s partnermi, ktorí riešia problematiku zabezpečenia bývania rodinného domu spolu s nami. S nami získate:

Vhodný spôsob financovania výstavby a správne nastavenie finančného rozpočtu.

Výber a dodanie vhodného stavebného materiálu pre výstavbu nízkoenergetického domu.

Výber a dodanie osvedčených moderných technológií pre komfortné, ekonomické a zdravé bývanie.

Vhodné stavebné spoločnosti pre výstavbu rodinného domu.

        

ZÁKONY                                                                                                

Vyhláška č.453/2000 - územné a stavebné konanie, stavebné povolenie, kolaudácia, odstránenie stavby

 

Vyhláška č.532/2002 - umiestnenie stavby, prípojky, stavebnotechnické požiadavky na stavbu

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.