Ochrana osobných údajov

ikona-4Ochrana osobných údajov

IS obchodu s názvom „PREDOMOV s.r.o. je oznámený Úradu na ochranu osobných údajov SR pod identifikačným číslom: 201415131 

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email projekty@projektyarchon.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Predmetom spracovania sú osobné údaje fyzickej osoby kupujúceho v rámci portálu www.projektyarchon.sk, sú:

•          titul, meno, priezvisko,

•          adresa fakturačná a dodacia ( ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto a PSČ),

•          telefonický kontakt, email.

Výnimku tiež tvoria partneri, ktorí sú uvedení, ako PARTNERI A DODÁVATELIA STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A TECHNOLÓGII a FINANČNÍ PORADCOVIA MBI spol. s.r.o. za účelom poskytnúť im cenovú ponuku, prípadne službu. Kupujúci takto súhlasí s možnosťou, že ho bude kontaktovať príslušná osoba z partnerskej spoločnosti za vyššie uvedeným účelom.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná/uložená a je kupujúcemu dostupná.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.