Záručné podmienky PION Thermo Glass

378b91c9cd31db4f0ffe38559b915417_95px-garancia8rokov-sk

Výrobca garantuje správny chod infrakúrenia po dobu 8 rokov od dátumu zakúpenia.

Ak sa vyskytnú sa počas záručnej doby na zariadení funkčné chyby spôsobené výrobcom, ten toto zariadenie bezplatne opraví alebo vymení v súlade s ustanoveniami tu uvedených podmienok.

Záruku je možné nárokovať iba po predložení originálu dodacieho listu s dokladom o kúpe.

Táto záruka neposkytuje právo na náhradu a krytie škody, vzniknutej v dôsledku úprav zariadenia prevedenných bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu, hoci aj s cieľom uviesť zariadenie do súladu s miestnymi technickými predpismi alebo bezpečnostnými normami.

Životnosť uvádzaná výrobcom je až 20 rokov.

Táto záruka stráca platnosť v prípade:

prevedenia úprav alebo zásahov do výrobnej konštrukcie zariadenia zo strany kupujúceho;

nesprávnej manipulácie so zariadením;

používania v rozpore s platnými ustanoveniami a/alebo s návodom poskytnutým výrobcom na používanie a obsluhu;

inštalácie alebo pri užívania zariadenia, na ktorom došlo k porušeniu technických predpisov a bezpečnostných noriem;

prevedenia opráv neautorizovaným servisným strediskom alebo predajcom;

výskytu nehody, zásahu blesku, zatopenia, požiaru alebo iných škodových okolností, ktoré sa vymykajú kontrole výrobcu, ako sú prípady zásahu vyššej moci;

závad vzniknutých počas prepravy zariadenia k zákazníkovi (s výnimkou prípadov, kedy je doprava zabezpečená splnomocneným predajcom alebo výrobcom);

keď  systém, v rámci ktorého bolo dané zariadenie používané, vykáže nejaké poruchy;

používania zariadenia pri vyššom než stanovenom napätí (teda s odchýlkou presahujúcou 10% nominálneho napätia) a/alebo pri vlhkosti prekračujúcej 80% pri teplote prostredia 25°C.

 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.